سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالفضل رنجبر – دانشجویکارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
سیدابوالحسن ساداتی – دانشجوی دکتری رشته توسعه کشاورزی
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بی شک اهمیت غذا و امنیت غذایی به عنوان یکی از چالشهای عصر حاضر و آینده برکسی پوشیده نیست افزایش روزافزون جمعیت از یک سو و کمبود زمینهای قابل کشت از سوی دیگر بشر را به سمت افزایش عملکرد درواحد سطح سوق داده است از سوی دیگر کمبود اب و حساسیت دانشمندان در قبال حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی متخصصین امور کشاورزی را بر آن داشت تا با ایجاد شیوه های نوین درم دیریت مزرعه علاوه بر بهینه سازی مصرف نهاده ها عملکرد را افزایش داده و د رنهایت بازده اقتصادی را بالا ببرند برای مقابله با این چالشها همکاری گسترده جامعه بین المللی تعمیق درک جهان فیزیکی و توسعه و بهکارگیری ابزارهای اکتشاف جهان مانند فناوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار هستند. یکی ازمهمترین این زمینه ها که قادر است فناوری مذکور را در سطح گسترده ای به کارگیری کشاورزی دقیق است.