سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بیتا بردبار – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سیدنعمت اله موسوی – عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

کشاورزی دقیق یک سیستم ترکیبی مدیریت کشاورزی برپایه بهینه سازی نهادها و حداکثرسازی تولیدات کشاورزی با استفادها ز اطلاعات محصولات می باشد و یک فناوری پیشرفته و اصل مدیریتی است که به عنوان کشاورزی خاص مکانی نیز نامیده شده که تغییرات را در مزرعه تشخیص داده و میزان صحیح نهاده ها را در مکان درست و زمان مناسب به کار می برد داشتن مدیریت صحیح در مزارع و کاربردمناسب نهاده ها در زمان و مکان درست مستلزم کاربرد رهیافتی نو به نام کشاورزی دقیق می باشد این مقاله با بهره گیری ا زمطالعات اسنادی به بررسی سیستم مدیریتی کشاورزی دقیق پرداخته و سپس روش مذکور را به لحاظ مدیریتی و کاربردی پیگیری و تشریح نموده است اختراع و کاربرد سیستم کشاورزی دقیق برای رسیدن به مدیریت صحیح کشاورزی از مهمترین پیشرفتهای اخیر در زمینه تکنولوژی و مدیریت صحیح در مزارع محسوب می شود.