سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صالح آرخی – استادیار دانشگاه گلستان

چکیده:

کشاورزی دقیق یک مفهوم جدید درکشاورزی امروز بوده و برمبنای وجود ناهمگونی درسطح مزرعه استوارگردیدها ست یکی ازدلایل رشد کشاورزی دقیق درمیان دانشمندان و کشاورزان پیشرفت تکنولوژی درزمینه های مختلف ازجمله سنجش ازدور سیستم موقعیت یاب جهانی سنسورها حسگرها و تسهیلات مدیریت اطلاعات جغرافیایی است ازجمله مزیت های کشاورزی دقیق کاهش مصرف کودهای شیمیای بعلت وجود اطلاعات روی موادمغذی خاک و کمک به کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی ازمصرف بیش ازحد موادشیمیایی و همچنین افزایش عملکرد درصورت عمل کردن به موقع و به میزان لازم درموارد مدیریتی است این مقاله یک مروری برپیشرفت های جهانی و وضعیت حاضرفناوری کشاورزی دقیق برپایه منابع و نوشته های دوسال قبل می باشد.