سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ندا وهبی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
یحیی امام – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

دراین مقاله به سه اصل حداقل بههم خوردگی خاک باقی گذاردن بقایای گیاهی و تناوب زراعیدرکشاورزی حفاظتی پردخته شده است درابتدا دلایل شخم درکشاورزی بیان میشود پس از آن درمورد شخم حفاظتی و کشاورزی حفاظتی که دردهه ۱۹۳۰ متداول شد مطالبی مطرح گردیده است انگاه اثربقایا خاکورزی حفاظتی و تناوب تحلیل شده است مثالهایی هم درمورد کشاورزی حفاظتی درنقاط مختلف آورده شده و مشخص شده است که کشاورزی حفاظتی علاوه براثرات مطلوب برسلامت فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی خاک سبب کاهش فرسایش ابی و بادی کاهش هزینه ها سوخت علف کش و کوود تعدیل دمای هوا افزایش عملکرد و درنتیجه افزایش درامد کشاورزان میشود بعلاوه این سامانه باعث نفوذبهتر آب درخاک شده و کااریی مصرف آب را افزایش میدهد کشاورزی دراینده باید غذای بیشتری را از زمینهای کمتری فراهم کند و استفاده کاراتر ازمنابع با حداقل تاثیرات منفی محیطی ازضرورت هاست