سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم فرزانیان – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی

چکیده:

آفتابگردان (Helianthus annus ازدولپه ایها وگیاهی یکساله است. موطن اصلی آن احتمالا جنوب غربی ایالات متحده ی آمریکا است. ( ۱) آفتابگردان زراعی پس ازسویا،کلزاوبادام زمینی چهارمین زراعت یکساله ی جهان است که به خاطرروغن خوراکی آن کشت میشود.( ۲) آفتابگردان بعنوان یکی ( ازمنابع عمده ی روغن نباتی درسطح دنیاازاهمیت خاصی برخورداراست.( ۱۰ ارقام زراعی روغنی آن که امروزه بیش از ۴۰ % روغن دارند، ماده ی خام جالبی برای صنایع فراوری است وصنایع غذایی،روغن دارای کیفیت عالی آن راپذیرفته اند( ۲) درآفتابگردان دو نوع اسیدچرب عمده ی غیراشباع وجودداردکه عبارتندازاولئیک ولینولئیک ( ۱۵ ) عملکردآفتابگردان همانندسایرمحصولات زراعی تحت تاثیرعوامل مختلفی قراردارداطلاع اززمان وقوع مراحل رشدونموگیاه میتواندجهت تامین شرایط مطلوب برای گیاه ( بسیارمفیدوافزایش عملکردآن رابدنبال داشته باشد.( ۱۹ هفت عنصر از عناصر موجود در طبیعت به مقدار بسیار کمی برای رشد گیاه ضرورت دارند. این عناصر عبارتنداز : آهن ، منگنز ، مس و روی که به صورت کاتیون و بور ، مولیبدن و کلر که به صورت آنیون در خاک وجود داشته و توسط گیاه جذب می شوند .کمبود آهن ، مس ، منگنز و روی در خاکهای نواحی خشک دیده می شودpH خاک این نواحی بالا بوده و میزانحلالیت این عناصر پائین است اما در خاکهای اسیدیpH) پائین تر از ۵ غلظت این عناصر زیاد بوده و حتی امکان مسمومیت ناشی از بعضی ازآنها نظیر منگنز وجود دارد ( ۴) . عنصر کم مصرف روی عمدتا به فرم یوندو ظرفیتیZn از محلول خاک جذب گیاه می شود . روی در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری ، فعال کننده و یا ساختمانی دارد و هم چنین در ساخته شدن و تجزیه پروتئین ها نیز دخالت می نماید