سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نرگس انصاری – دانشجوی کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی رامین اهواز

چکیده:

چالشهای بخش کشاورزی با گذشت زمان پیچیده تر ازگذشته می شوند ولی درکنار آن پیشرفت علوم و فناوری راهکارهای موثری را برای مقابله با آن ارایه مینماید یکی ازاین چالشها تخریب محیط زیست با استفاده ازکاربرد موادشیمیایی سموم آفت کش ها و … می باشد درراستای عدالت محیطی دستیابی به توسعه پایدار متضمن چهارعامل محیط و جمعیت و منابع اقتصاد و فرهنگ و جا معه می باشد دراین بین محیط زیست به عنوان یکی ازشاخصهای توسعه پایدار به وسیله ای اساسی باری دستیابی به توسعه پایدار زودهنگام تبدیل شده است لذا یکی ازروشهایی که ضامن حفاظت محیط زیست می باشد کشاورزی ارگانیک است لذا نتایج نشان میدهد که کشاورزی ارگانیک درجهت پایداری حرکت می کند و زمینه های لازم برای توسعه پایداری کشاورزی را فراهم می کند این مقاله که به روش مروری و با استفاده ازمنابع مکتوب و سایت های اینترنتی تدوین شده تلاش داردبا ذکر مفاهیمی ازتوسعه پایدار و محیط زیست رابطه محیط زیست توسعه پایدار و کشاورزی ارگانیک درراستای تحقق توسعه پایدار بررسی و پیشنهاداتی را دراین رابطه ارایه دهد.