سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرضیه دهقانی زاده – عضو هیئت علمی مدیریت مالی)گروه حسابداری .

چکیده:

اساساً کسب و کار و کارآفرینی در بینش توحیدی اسلام، یک ارزش محسوب می شود و آیات قرآن درباره کار واسلام دین اجتماعی، اجتهاد «: کوشش در قلمرو حیات، به قدری فراوان و متنوع است که با کمال صراحت می توان گفت و دین سعی و کوشش است، و با هر گونه رهبانیت، عزلت، بطالت، بیکاری و تنبلی که منجر به فقر، محرومیت و رذایل اخلاقی گردد شدیداً مبارزه می نماید. لذا با توجه به اهمیت کسب و کار، در یک جامعه اسلامی، همه باید احساس مسئولیت کنند، کار زمین مانده را هرکسی به اندازه ی توانایی خود با کیفیت، اخلاص و نیت پاک انجام دهد و به ایننکته توجه داشته باشد که کسب و کار و کارآفرینی در جامعه اسلامی باعث می شود که جامعه، زیر سلطه بیگانگان قرار نگیرد و تمام نیروها در برابر دشمنان بسیج شده و از انحطاط جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، مقاله حاضر اهمیت و ارزش کسب و کار و کارآفرینی را از منظر قرآن کریم و سایر منابع دینی بیان کرده، سپس با توجه به اینکه حضرت علی)ع( یک الگوی انسانی برای کار و تلاش و آبادانی بوده اند، نمونه هایی از الگوهای رفتاری اقتصادی ایشان بیان شده است.