سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا آقاپور – عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه مازندران

چکیده:

کار عبارت است از تلاش و کوشش انسان ها براى آماده کردن زاد و توشه ىِ آخرت در دوران زندگى در دنیاى مادى . کار و تلاش اقتصادی علاوه بر نقش مثبت در تعالی شخصیت انسان و کسب درآمد، توسعه و پیشرفت جامعه را در پی دارد. کار منشاء اصلی تولید ثروت است. در بینش و تفکر اسلامی، کار خلاق و مولد منشاء کسب مال و درآمد و کلید استفاده از منابع طبیعی و خدادادی است. در مکتب اسلام بیکاری و نیازمند دیگران بودن امری ناپسند شمرده شده است. امام صادق)ع( می فرماید: خداوند متعال بیکاری را دشمن انسان می داند. در مقاله حاضر، با هدف ارزش و اهمیت کسب و کار از دیدگاه اسلام و قرآن، به بیان اهمیت کار و مفاسد بیکاری پرداخته و روایاتی که مستقیم یا غیرمستقیم به بحث کسب و کار مربوط است، ارائه شده است. محبوب بودن و قداست شغل، وجوب کسب معیشت، وظیفه اجتماعی انسان و خدمت رسانی به جامعه و… به عنوان یافته های تحقیق ذکر شده و در پایان مقاله، موارد مذکور جمع بندی و نتیجه گیری ارائه گردید