سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر سعید نور امین –
سید رضا میر جلیلی محنا – دانشجوی کارشناسی ارشد حمل و نقل دریایی، دانشگاه امیرکبیر، کارشناس تح

چکیده:

تجارت جهانی و مبادله کالا درسطح بین المللی روزبروز درحا لافزایش است دراین میان تجارت درمسیر اسیا و اروپا به دلیل وجود کشورهای چین و هند به عنوان تولید کنندگان کالا و کشورهای اروپایی بعنوان مصرف کنندگان کالا جایگاه ویژه و ممتازی دارد خاورمیانه بعنوان مسیر اصلی ترانزیت دریایی و هوایی اروپا و آسیا از موقعیت جغرافیایی منحصر بفردی درزمینه سرمایه گذاری درصنعت حمل و نقل و لجستیک برخوردار است کشورهای موجود درخاورمیانه با شناسایی دقیق موقعیت کشور خود درمسیر ترانزیت جهانی و با اتخاذ استراتژی درسد می توانند با جذب سرمایه خارجی و داخلی به توسعه ناوگان حمل و نقل خود بپردازند و با نقش آفرینی درتجارت جهانی سود زیادی را نصیب کشورهای خود نمایند دراین مقاله سعی شده است که نقاط مستعد سرمایه گذاری درمنطقه خاورمیانه و کشورمان ایران معرفی شده و استراتژی مورد نیاز درهر زمینه که باید توسط دولت ها اتخاذ شود بیان گردد توجه به نقاط قوت و فرصت ها نقاط ضعف مزیت ها و تهدیدهای منطقه ای درتدوین راهبردهای توسعه و احیای موقعیت کلیدی ایران به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه نقشی انکارناپذیر دارد دراین مقاله روش تحلیلی swot برای بررسی موضوع و ارایه راهکارهای اجرایی برای ارتقای موقعیت ترانزیتی ایران استفاده شده است.