سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اصغر رحمتی – کارشناس ارشد مکانیک سنگ
راحب باقرپور – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
لهراسب فرامرزی –

چکیده:

پدیده مچاله شوندگی درتونلها پدیده ای عادی درتوده سنگهای ضعیف تحت شرایط تنش بالا است پارامتر کرنش بحرانی شاخصی است که اجازه میدههد درجه پتانسیل مچاله شوندگی را کمی سازی کرد مچاله شوندگی به عنوان یک سطح کرنش درمحدوده تونل تعریف می شود که فراتر از آن سطح کرنش مشکلات ناپایداری رخ میدهد درحال حاضر درادبیات مچاله شوندگی مقدار کرنش بحرانی حدود ۱درصد تعریف می شود کرنش بحرانی یک خاصیت انیزوتروپی است و به خواص سنگ بکر و درزه ها درتوده سنگ بستگی دارد مدول تغییر شکل پذیری انیزوتروپی درطبیعت باید از ازمایشهای درجا بدست آید درغیاب آزمایشهای برجا استفاده از روشهای طبقه بندی توصیه می شود دراین پژوهش کرنش بحرانی و دربخشهایی ازتونل که پتانسیل مچاله شوندگی درآنها ارزیابی شده است محاسبه شده و با روشهای طبقه بندی مقایسه شده است.