سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی جعفری –
مریم رفیعی – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی و کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت

چکیده:

از دیرباز درباره اسنان و کرامت وی نکته ها و سخنان فراوانی بیان شده است. مسئله ای که در زمان خلقت آدم، فرشتگان آن را مطرح کردند و با طرح پرسشی مودبانه، کرامت خود را ابراز کردند و حضرت حق جل و جلاله در جواب آنان بر کرامت و ارزش انسان اشاره فرمودند. به این موضوع ادیان و مکتبهای گوناگون اعم از فلسفی، انسان شناسی، روان شناسی، حقوقی و سیاسی پرداخته و بر اهمیت آن تاکید کرده اند و امروزه در گفتار و نوشتارهای گوناگون حقوق بشر به جایگاه و ارزش انسان اشاره شده است.