مقاله کرامت انسانی در قرآن کریم و پیامدهای سیاسی – اجتماعی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های سیاسی جهان اسلام از صفحه ۲۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: کرامت انسانی در قرآن کریم و پیامدهای سیاسی – اجتماعی آن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن کریم
مقاله انسان
مقاله کرامت انسانی
مقاله کرامت ذاتی
مقاله کرامت اکتسابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کرامت موهبتی است که از منظر قرآن مجید در بین مخلوقات ظاهری خداوند تنها مخصوص آدمی است و هیچ موجود زمینی دیگری به این شرافت توصیف نشده است. در قرآن کریم به دو صورت از کرامت انسانی یاد شده است که نوع تفسیر ما در مواجهه با این دو، مبنایی است برای سایر رفتارها و تصمیم گیری ها جهت برخورد با نوع انسانی و به تبع آن شهروندان جامعه اسلامی. آنچه که این مقاله با برگرفتن نگاه تفسیری و روش هرمنوتیک به آن می پردازد، تجزیه و تحلیل آیاتی است که بحث کرامت انسانی را در خود جای داده اند. نگارندگان در نهایت به این نتیجه رسیده اند که کرامت یک حق سلب نشدنی در وجود انسان است که با توجه به افاضه عقل به این وجود و دمیده شدن روح الهی در کالبدش به او اعطا شده است. البته خود انسان می تواند این ارزش ذاتی خود را نادیده بگیرد. این رویکرد به کرامت انسانی الزاماتی را در حوزه سیاسی – اجتماعی ایجاب می کند که هم به شهروندان مربوط می شود و هم به نظام سیاسی.