سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حاتم محمدی کامروا – عضو هیت علمی گروه برق و الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، فسا،
مصطفی ارجمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق و الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا،
رضا مصلی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برق و الکترونیک

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای کدگذاری ماتریس تصویر بیان شده که با قسمت بندی سطر ها، پیکسل ها را بر حسب مقدارمینیمم آن ناحیه ، می نویس د. دو قابلیت مهم این روش ، تولید فایل های خروجی در ۱۰ دسته مجزا و امکان فشرده سازی مجدد فایل ها خروجی توسط خود برنامه می باشد. سپس افزونگی فایل های خروجی برنامه نیز با استفاده از نوعی نگاشت، قابل شناخت برای کد گذاری های طول متغیر می گردد. و در آخر روشی برای فشرده سازی فایل های نهایی بکار گرفته می شود . نتایج نهایی نشان دهنده ی برتری هر ۳ روش ارائه شده نسبت بهJPEG می باشد