سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید شیری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز.
علی آقاگل زاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل.
مرجواد موسوی نیا –

چکیده:

در این مقاله انتقال داده های تصویری در شبکه با استفاده ار کدینگ شبکه مطرح میگردد. با توجه به خاصیت هم هپخشی انتقال های بیسیم، میتوان انتقال و کدینگ شبکه را در لایه ی فیزیکی انجام داد. ولی با توجه به مشکلاتی که در این نوع کدینگ ایجاد میگردد و حساسیت بیشتر نسبت به نویز کانال، از یک کدینگ تصحیح خطای مناسب استفاده میشود. استفاده از کدینگ تصحیح خطا در این حالت کمی با سیستمهای معمولی فرق خواهد داشت و شرایط ویژه ای دارد. از جمله اینکه، اندازهی میدان گالوای مورد استفاده باید عدد اول باشد. بلوک دیاگرام مربوط به سیستمFEC برای استفاده از کد کانال تصحیح خطا نیز کمی متفاوت خواهد بود که در این مقاله نشان داده میشود. یک الگوریتم مناسب برای ایجاد نوع کدشبکه و زمانبندی ارسال در شبکه مطرح میشود. این الگوریتم از ویژگی لایهای بودن اطلاعات تصویری بهره میگیرد تا کیفیت تصاویر انتقال داده شده، علاوه برthroughput مد نظر قرار گیرند. در نهایت شبیهسازیها بهبود کیفیت و همچنین کاهش تعداد ارسال دادهها را نشان میدهند