سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن محمدولیئی – دانشگاه تربیت مدرس
علی محلوجی فر –

چکیده:

همواره سرعت بخشیدن دررساندن اطلاعات به تیم مراقبت پزشکی از مهمترین اهدافی بوده است که به منظور افزایش بازدهی تشخیصی و درمانی دنبال می شود امروزه با دست یابی به فناوری های جدید انتقال اطلاعات و با توجه به محدودیت ها درروشهای قدیمی به کارگیری این فرایند ها روزبه روز درحال گسترش است دراین تحقیق پیشنهاد می گردد برای انتقال سیگنال الکتروکاردیوگرام ابتدا سیگنال را به صورت دنباله ای از ضرایب کد نمود سپس از بلوتوث برای انتقال این ضرایب از دستگاه مبدا هب دستگاه مقصد استفاده نمود کد کردن سیگنال درذخیره اسزی و ارسال تاثیر بسزایی دارد این دنباله ضرایب شامل تعداد نمونه های سیگنال تعداد اختلافهای تاثیر گذار محل وقوع و مقدار آنها تعداد و نوع اکسترمم ها و نیز محل وقوع آنها استکه دراین پژوهش برای اولین بار ارایه گردیدها ست برای تکمیل عملیات از کدینگ حسابی به عنوان کدینگ مکمل استفاده می گردد که ورودی آن دنبال ضرایب استخراج شده و خروجی آن کدهای حسابی دنبال است برخلاف اکثر روشهای موجود درروش پیشنهادی هر نمونه درخروجی تولید شده دریک بایت ذخیره و ارسال می شود که این موضوع درهمگام سازی بسته های ارسالی با سخت افزار مورد استفاده تاثیر زیادی دارد.