سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدخت نریمان نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
علی معتمدزادگان – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

اسید چرب ترانس در بسیاری ازمواد غذایی مانند موادغذایی طبیعی از جمله محصولات لبنی وجود داردولی بیشتر در محصولات چربی که تحت فرایند هیدروژناسیون قرار گرفتندیافت می شود خصوصیات تغذیه ای اسید چرب ترانس برای سالهای طولانی مورد بحث بوده است و مخصوصا بر میزان لیپوپروتئین ها با دانسیته بالا و پایین LDL,HDL موجود در سرم خون موثر می باشند بعضی از بررس یها نشان داد این نوع اسید چرب سبب افزایش LDL و کاهش HDL کلسترول خون می شود تحقیقاتی از این دست FDA را متقاعد کرد که برچسب گذاری اسید چرب ترانس را برروی مواد غذایی اجباری کند دراین کد گذاری تفاوت بین اسید چرب ترانس حاصل از مواد غذایی طبیعی و یا بوجود امده در فرایند مواد غذایی نشان داده شده است . و طریق نوشن به صورت ایتالیک مورد توجه قرارگرفته اهست و در صورتی که میزان موجود در ماده غذایی کمتر از حداقل عنوان شده در قانون باشد می توان آن را صفر بیان کرد.