سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا صادقی ماهونگ –
وحید قنبری –
محمد گنجه –

چکیده:

صمغ کتیرا از گونه های بوته مانند گون ودرکشور ایران می روید کتیرای ایرانی بهترین نوع کتیرا درجهان محسوب میشود جز نامحلول کتیرا باسورین است که ۷۰-۶۰ درصد آن را تشکیل میدهد و عامل اصلی خواص کاربردی می باشد صمغ کتیرا توسط FDA جز مواد غذایی Gras دسته بندی می شود دراین مطالعه خواص کاربردی کتیرای ایرانی درحفظ پایداری سس ها ممانعت ا زدو فاز شدن دوغ و همچنین اثر کتیرا در حفظ پایداری نوشیدنی های فراسودمند مانند شیر – آب پرتقال بررسی شده است نتایج حاصله نشان میدهد میتوان سس مایونز دوغ و نوشیدنی های فراسودمند را با استفاده از مقدار مناسب کتیرا تولید کرد بدون آنکه در خصوصیات فیزیکی شیمیایی حسی و میکروبی آنها درمقایسه با نمونه های تجاری تفاوت عمده ای بروز کند پس می توان علاوه برافزایش کیفیت مواد غذایی تا حد زیادی از خروج ارز برای خرید مواد مشابه وارداتی جلوگیری نمود.