سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید جمال لیوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه حسابداری ، بندرگز،ایران
علیرضا حسن ملکی –

چکیده:

دردنیای رقابتی امروز که قیمت فروش محصولات ارتباط فراوانی با شرایط بازار داشته و تا حدود زیادی با قیمت فروش موردنظر تولیدکننگان متفاوت است ، شرکت ها بایستی بالاجبار برای ادامه بقاء خود کاهش هزینه هارا دردستور کار قرار دهند . دراین راستا رویکردهای نوین در حسابداری مدیریت به کمک مدیران صنعتی آمده تا بتوانند سیستم های مدیریت هزینه جدیدی را طرح ریزی نمایند . یکی از این رویکردهای نوین هزینه یابی کایزن است که درسالهایاخیر به همراه جنبش بهبود بهره وری با انگیزه های متفاوتی ( همچون رقابت ، اجبار در بکارگیری آن ، میل به تحول سیستم و … ) به ایران نیز وارد شده است .درمقاله حاضر سعی براین داریم تا وجود شباهت های فرهنگی مردم ایران و ژاپن و همچنین آموزه های دینی همسو با ویژگیهای کایزن که زیرساخت ها و شرایط را برای استقرار این روش بهایابی در ایران مساعدتر می نماید را مورد بررسی قرار دهیم .