سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا رعیتی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود کارشناس کنت
ابراهیم باقری – مدیر شرکت آب و فاضلاب شهری شاهرود

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت و قرار گرفتن ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک دنیاو نیاز به آب به عنوان عامل اصلی تولید کشاورزی، بحران آب را در کشور تشدید نموده است. به همین دلیل پژوهشگران را به این فکر واداشت که ا ز فاضلاب به عنوان یک منبع تکمیلی آب استفاده نمایند. از محدودیت های استفاده از فاضلاب می توان به موارد شور شدن خاک در اثر تجمع املاح موجود در فاضلاب و کاهش نفوذ پذیری خاک به علت احتمال تخریب ساختمان آن و تحدید محیط زیست در موارد کاربرد کنترل نشده از فاضلاب اشاره کرد. کار حاضر استفاده از کاویتاسیون را در عملیات فاضلاب نشان می دهد. دو نوع کاویتاسیون بسته به تولیدشان مشخص گردید. کاویتاسیون هیدرودینامیک و آکوستیک که نیاز به تحقیقات گسترده ای دارند تا در مقیاس صنعتی عملیاتی شوند. راکتورهای کاویتاسیون هیدرودینامیک به دلیل انعطاف بیشتر در ترم های عملیاتی و شرایط مشابه نسبت به کاویتاسیون آکوستیک، ترجیح داده می شوند.