سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان وجدانی محمودی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مسعود نیازی ترشیز – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهرداد جلالی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
قمرناز تدین تبریزی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تحقیق درباره کاوش قوانین وابستگی جهت کشف روابط میان آیتم ها در پایگاه داده های بزرگ امری مهم و جالب توجه است الگوریتم های کلاسیک کاوش قوانین وابستگی عموما براساس کمینه تکیه گاه ثابت هستند که یا باعث از دست رفتن الگوها با آستانه پشتیبان پایین می شوند و یا از تولید زیاد آیتمهای بزرگ رنج می برند یک راه حل مناسب برای محدودیت آستانه پشتیبان این است که معین کنیم چه آیتمی نیاز به چه کمینه تکیه گاهی دارد بنابراین دراین مقوله ما فرمولی را جهت محاسبه کمینه تکیه گاه برای هر آیتم در پایگاه داده ارایه داده ایم. سپس الگوریتم کاوش فازی در ساختار چند سطحی جهت استخراج دانش پنهان در داده های کمی اجرا خواهد شد. به این ترتیب اینروش جدید می تواند دو مزیت را شامل شود محاسبه کمینه تکیه گاه برای هر آیتم با توجه به ویژگیهای خود آن آیتم در پایگاه داده و نهایتا خودکار سازی سیستم ما الگوریتمی را مطرح کرده ایم که می تواند قوانین وابستگی چند سطحی را تحت کمینه تکیه گاه های متفاوت از داده های کمی استخراج کند.