سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید سوری – دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سودابه سلیمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
بابک مظفری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

گذارهای سوئیچینگ خازن برای خازن و کلیدهای مغناطیسی مضرهستند بنابراین برای کاهش این گذارها دراین مقاله یک مدارمحدود کننده که یک روش جدید برای کاهش گذرا است دریک شبکه واقعی از شبکه برق ایران پیشنهادو ارایه شده است عملکرد مدارمحدود کننده را میتوانیم به دو مرحله محدود کنندگی و مرحله هرزگردی تقسیم نمود که بدون نیاز به هیچ مدار کنترلی و بطور اتوماتیک گذراهای ناشی ازسوئیچینگ بانکهای خازنی را کاهش میدهد کهدرمرحله محدود کنندگی به خاطر امپدانس راکتور گذراهای کلیدزنی محدود می شود درمرحله هرزگردی ولتاژ خازن تقریبا ولتاژ باباسبار منبع است و نیازی به افزایش ولتاژ نامی خازن درحالت دائم نمی باشدکه نتایج شبه سازی درشبکه نمونه برق باختر صحت نتایج را تایید می کند.