سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین علیزاده گلستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، قوچان، ایران
حامد لایقی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، گروه مهندسی شیمی، قوچان، ایران

چکیده:

پساب مورد آزمایش در این پژوهش از مخزن آبزدایی از مخازن نفتی پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد سرخس تهیه شد و مشخصات اولیه آن اندازهگیری شد و اعداد۱۰۶۰gr/m3برای۵۵۵ NTU و TSS برای کدورت و۸/۳۴ برای Ph بدست آمدند. این پژوهش با هدف کاهش کدورت وTSS پساب پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد سرخس انجام شد . در هر آزمایش ۰/۰۰۵m3 از پساب مورد آزمایش در یک ظرف شیشهای ریخته شد. و داخل آن شش الکترود شامل سهالکترود به عنوان آند و سه الکترود به عنوان کاتد به صورت یک در میان قرار گرفت و هر یک به فاصله۰/۰۱۵m از هم قرار داده شد و به صورت موازی تکقطبی به منبع تغذیهDC متصل شدند. عمل تصفیه در ولتاژهای ( ۱۵٫۲۰٫۳۰ ) ولت و زمان ماندهای ( ۲۰٫۴۰٫۶۰ ) دقیقه با استفاده از الکترودهایAl و Feبه عنوان آند و الکترودSS به عنوان کاتد درpHهای ۹/۰۳ و ۸ه/۳۴ و ۷/۵۶ در ۵۴ آزمایش انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که در بین آزمایش های انجام شده بیشترین درصد حذف در ولتاژ ۳۰ ولت و زمان ماند ۶۰ دقیقه و با استفاده از الکترودAl به عنوان آند و درpH = 7/56بهدست آمد که کدورت ۹۹/۷درصد وTSS 98/2درصد کاهش یا فتند که نشان دهنده کارایی بالای فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف کدورت وTSS است.