سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ادریس معروفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد،ایرا
سالار غفاری بالانجی – کارشناس ارشد، عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ایران

چکیده:

سامانه ی تصفیه ی فاضلاب بیولاک بر پایه ی تصفیه خانه های لجن فعال چند مرحله ای کامل،عمل می کند. بیولاک یک سیستم تصفیه بیولوژیکی (تصفیه ثانویه) فاضلاب جهت پسابهای شهری و صنعتی بوده که سیستم آن به صورت حوضچه های زمینی با استفاده از روش لجن فعال همراه با مخزن نگهداری لجن اضافی است. بیولاک یک فرآیند انحصاری می باشد که ترکیبی از زمان ماند جامدات طولانی همراه با هوادهی مستغرق داخل حوض های خاکی است. دیفیوزرهای غشایی با حباب ریز به زنجیرهای هوادهی معلق متصل شده است که به وسیله ی هوای آزاد شده از دیفیوزرها، در عرض تانک حرکت می کند. در این مقاله به بررسی آلاینده های کیفی فاضلاب و مقایسه نتایج خروجی با استانداردهای سازمان محیط زیست ایران می پردازیم. با مقایسه اعداد بدست آمده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت دفع پساب به آبهای سطحی،پساب خروجی قابلیت تخلیه به آبهای سطحی را دارد. با توجه به نتایج آنالیز فاضلاب ورودی و خروجی و راندمان حذف آلاینده ها، نتایج بدست آمده نشان دهنده ی عملکرد مناسب و راندمان خوب سیستم بیولاک در حذف BOD5،COD،TSS،Pدر تصفیه خانه فاضلاب شهر ارومیه می باشد.