سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جلیل سیفعلی هرسینی – گروه برق دانشکده فنی دانشگاه گیلان
بابک نجاراعرابی – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله ابتدا تعریف جدیدی از فاصله در روش خوشه بندی فازی Gath-Geva ارائه می شود که به کمک آن می توان عمل خوشه بندی با نظارت را انجام داد در مرحله بعد از خوشه بندی فازی با نظارت برای یادگیری قواعد طبقه بند مبتنی بر قواعد فازی استفاده میشود سپس با کمک روش انتخاب ویژگی fisher تعداد متغیرهای موجود در مقدم قواعد کاهش می یابد کاهشتعداد متغیرهای بطور مستقیم به کاهش پیچیدگی قواعد منجر می شود هر چند این کاهش به طور غیرمستقیم به ساده شدن شکل فضای ویژگی و بنابراین کاهش تعداد قواعد خوشه های مورد نیاز برای رسیدن به یک کارایی مشخص نیز منجر می شود. نتایج این تحقیق نشان میدهد روش ارائه شده به کی طبقه بند مبتنی برقواعد فازی با قواعد قابل فهم تر منجر می شود.