سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدقاسم وترتمیجانی – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
امیرعلی صبوری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مهدی هوشمند – مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده:

یک مطالعه پارامتری برای کاهش اثرات پیچش بر روی پاسخ های اصلی سازه انجام گرفته است. در این تحقیق دوتیپ سازه ۵و ۱۰ طبقه فولادی مهاربندی هم محور با درنظر گرفتن ۳ حالت نا متقارنی سختی یکطرفه در جهت x مدل سازی شده اند ودرهر مدل، ۱۳ حالت توزیع جداگردر سیستم جداساز با توجه به خروج از مرکزیت میرایی یکطرفه در جهتxمورد بررسی قرار گرفته است. مدلهای معرفی شده تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی ۳ رکورد زلزله به نامهای سن فرناندو،نورثریج وطبس قرار گرفته اند. پاسخ های اصلی سازه( تغییر مکان،برش پایه وشتاب) ودوره تناوب مودهای اول سازه براساس توزیع جداگرها درسیستم جداساز از نتایج تحلیل ها استخراج شد، تا بتوانیم چیدمان مناسبی از جداگرها را برای کاهش اثرات پیچش بر سازه ها معرفی نماییم.