سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جلال کاسب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
علی نورزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

مطالعات انجام گرفته درزمین لرزه های مختلف نشان میدهد که بسیاری از اسیب های وارده براثر پدیده روانگرایی و اثرات ناشی از آن می باشد جاده های ارتباطی سازه های مهم مانند بیمارستانها ایستگاه های آتش نشانی نیروگاه ها خطوط انتقال آب و گاز و … از جمله شریانهای حیاتی هستند که درهنگام وقوع بلایای طبیعی مانند زمین لرزه ها از اهمیت بسزایی درکاهش تلفات ناشی از این قبیل حوادث برخوردارند از این رو این مقاله به روشهای بهسازی خاکهای روانگرا دربا نگاهی ویژه به راه کارهای لازم برای سازه هایی که درمجاورت شریانهای حیاتی قرار دارند می پردازد درمطالعه حاضر پنج روش بهسازی شامل تزریق تراکمی تزریق نفوذی تزریق فشاری اختلاط درجای خاک و شمعهای زهکش به عنوان روشهای مناسب معرفی و پیشنهاد شده است کارایی این روش ها نیز با مطالعات موردی مورد بررسی قرار گرفته است.