مقاله کاهش ویژگی توسط توده ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۵۷ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: کاهش ویژگی توسط توده ذرات دودویی برای بازشناسی ارقام دستنویس فارسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازشناسی ارقام دستنویس
مقاله هیستوگرام گرادیان
مقاله مکان مشخصه توسعه یافته
مقاله الگوریتم بهینه سازی توده ذرات دودویی بهبود یافته
مقاله ماشین بردار پشتیبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی ناو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی ایوری علی
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازشناسی ارقام دستنویس، یکی از مسائل مهم در حوزه شناسی الگو است. در این مقاله با ترکیب روش های هیستوگرام گرادیان و مکان مشخصه توسعه یافته، ویژگی های تصاویر ارقام دستنویس فارسی در دو مرحله، آموزش و آرمون استخراج شده است. توسط الگوریتم بهینه سازی توده ذرات باینری بهبود یافته (INBPSO) و ارائه تابع برازندگی مناسب، ویژگی های با اهمیت بیشتر انتخاب و ارقام توسط طبقه بند ماشین بردار پشتیبان (SVM) شناسایی شده اند. ابتدا در مرحله آموزش پس از استخراج ویژگی بر روی داده های آموزش با استفاده از روش پیشنهادی، الگوی مناسبی برای انتخاب ویژگی به دست می آید. سپس در مرحله آزمون، پس از استخراج ویژگی داده های آزمون بردار ویژگی توسط الگوی به دست آمده کاهش داده شده و عمل طبقه بندی نهایی صورت می گیرد. با اعمال روش ذکر شده روی پایگاه داده تصاویر ارقام دستنویس فارسی هدی، دقت بازشناسی %۹۹٫۴۰ بدون کاهش ویژگی و دقت بازشناسی %۹۹٫۲۸ با کاهش ویژگی بدست آمده است. مقایسه نتایج با کار محققان دیگر، حاکی از آن است روش ارائه شده در استخراج ویژگی و انتخاب ویژگی از کارآیی مناسبی برخوردار است.