سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید جواد جعفری سنگ چشمه – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
فرامرز سپری – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
سید هادی حسینی کردخیلی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

با توسعه شبکه و مشکلات شرکتهای توزیع در بحث نقدینگی، انجام دادن پروژه ها با صرفه اقتصادی وبهینه سازی طرحها و دستورالعملهای اجرایی امری لازم الاجرا است . از نظر تجهیزات مصرفی پایه ها بیشترین فراوانی را در سبدخرید شرکتهای توزیع دارند، لذا یکی از مهمترین عوامل موثر در کاهش هزینه های احداث خطوط توزیع نیرو، محاسبه واقعی نیروهای وارده به پایه طبق روشهای استاندارد می باشد. بدین منظوردر این مقاله مدلسازی بهینه ضریب اطمینان متا ثر از نیروی باد در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای موجود مدلسازی بهینه نیروی باد با هدف کاهش نیروی وارده به پایه بمنظور صرفه جویی در هزینه خرید پایه های بتنی صورت گرفت و در ادامه روشی جدید جهت بهینه سازی فونداسیون پایه های توزیع بمنظور افزایش پایداری شبکه با کمک نرم افزار SAFE ارائه گردید.