سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کاظم فرزامیان –
حسین نیازی –

چکیده:

این مقاله به برخی ازراه کارهایکاهش و یا حذف هزینه های لجستیکی درزنجیره تامین خودروی سوزویک گرندویتارا و به خصوص هزینه های حمل از مبادی خارج کشور اشاره شده و ضمن تشریح راه کارهای اجرایی نتایج حاصل از اجرای آن و صرفه جویی های ایجاد شده توضیح داده شده است برخی ازراه کارهای پیشنهادی دراین مقاله عبارتنداز استفاده بهینه از فضای پک بهینه سازی چیدمان داخل پک استفاده از تجهیزات بهینه درتخلیه و بارگیری کانتینر تفکیک تعرفه گمرکی بسته بندی از تعرفه گمرکی قطعات از یکدیگر