سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی ظهیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود سرپاک – شرکت سهامی برق منطقه ای تهران
ابوالفضل پیرایش نقاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

کاهش تلفات یکی ازموضوعات مهم فنی اقتصادی و بهبود بهره برداری درصنعت برق است تا به این وسیله شرکت های توزیع بتوانند علاوهبرافزایش قابلیت اطیمنان هزینه های خود را کاهش دهند و دربازاررقابتی تجدیدساختاریافته قیمت مناسبتری را برای مصرف کنندگان خود به ارمغان آورند یکی از روشهای کاهش تلفات استفاده ازتولید پراکنده DG است دراین مقاله یک شبکه واقعی توزیع ۲۰KV دریکی از دانشگاه های وسیع کشور مورد مطالعه قرارمیگیرد و تلفات آن شبکه درشرایط اقلیمی موجود شبیه سازی و بررسی خواهد شد سپس با استقرار DG درچندنقطه جغرافیایی شبکه که ازنظر فیزیکی امکان پذیربودهاست مجددا شبیه سازی تلفات شبکه استخراج و درپایان بهترین نقطه جغرافیایی اقلیم مربوطه پیشنهاد و ازنظر اقتصادی ارزیابی شده است.