سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی صاحب الزمانی – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی تراشه های فوق العاده سریع، درنظر گرفتن نویزهمشنوایی در مراحل اولیه چرخه طراحی است. روشهای متداول استفاده شده برای این منظور در مراحل پس از مسیریابی سراسری عمل می کنند و این درحالی است که تغییر در طرح در این مراحل دشوار بوده و سربار زیادی ایجاد می کند. در این مقاله یک روش تحلیل خازن کوپلاژ و کاهش نویزهمشنوایی زودهنگام برای استفاده در مرحله جایابی معرفی شده است. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان م یدهد که استفاده از الگوریتم ارائه شده در مقایسه با یکی از روشهای اخیر، باعث ۱۹ % بهبود در بیشینه نویز می شود