سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر مطیع بیرجندی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
علیرضا دامن خورشید – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

امروزه با توجه به گسترش روز افزون واحد های تولید پراکنده و افزایش استفاده از انرژی های نو ، توربین های بادی جنبه اقتصادی تری یافته اند و به مرور درصد تولید توان این توربین ها نسبت به سایر منابع شبکه رو به گسترش هستند . بنابرین تحلیل و مدلسازی این توربین ها و مطالعه روند تغییرات پارامترهای الکتریکی و بررسی پایداری آنها نسبت به اغتشاشات و تغییرات باد از جنبه های مختلفی حائز اهمیت می باشند که مهمترین آنها ، مسئله پایداری است. لذا در این تحقیق به بررسی اثرات جبران کننده موازی STATCOM1 و منبع ذخیره ساز انرژی BESS به همراه ژنراتور القایی تغذیه دوبل DFIG جهت افزایش ظرفیت تولید شبکه و همچنین کاهش نوسانات توان تحت شرایط کاری مختلف از جمله راه اندازی، بارگذاری و اتصال کوتاه پرداخته شده است. این مجموعه توسط نرم افزار PSCAD/EMTDC شبیه سازی شده است و نتایج آن نشان می دهد که هریک از کمیت های الکتریکی ( توان ، ولتاژ ، سرعت زاویه ای روتور و فرکانس) از نوسا نات وتغییرات کمتری برخوردار شده وعلاوه برآن ظرفیت توان شبکه درحالت های مختلف کاری افزایش یافته است درحالت های مختلف کاری افزایش یافته است