مقاله کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت تورمی آمیزه های لاستیکی بر پایه لاستیک نیتریل با استفاده از نانوذره های کلسیم کربنات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: کاهش نفوذپذیری و افزایش مقاومت تورمی آمیزه های لاستیکی بر پایه لاستیک نیتریل با استفاده از نانوذره های کلسیم کربنات
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاستیک نیتریل
مقاله نانوکلسیم کربنات
مقاله نفوذ مولکولی
مقاله تراوایی
مقاله عامل های ترمودینامیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکوری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی قاری هدایت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش آمیزه لاستیکی بر پایه لاستیک نیتریل تقویت شده با نانوذره های کلسیم کربنات به روش درهم آمیختن مذاب تولید شد. اثر نانوذره های کلسیم کربنات به عنوان عامل موثر در تقویت مقاومت تورمی لاستیک نیتریل بررسی شد. برای بررسی فرایند انتقال حلال های آروماتیک در نانوکامپوزیت های تولیدی از آزمون تورم تعادلی در دماهای متفاوت استفاده شد. نفوذ بنزن و تولوئن در اینگونه نانوکامپوزیت ها با اهمیت بر میزان مصرف نانوکلسیم کربنات و همچنین اثر دما بر فرایند انتقال تحلیل شد. عامل های انتقال همچون ضریب نفوذ، ضریب جذب، ضریب تراوایی و نوع مکانیسم انتقال و همچنین عامل های ترمودینامیکی همچون انرژی آزاد گیبس، آنتروپی، آنتالپی و انرژی فعال سازی نفوذ مورد سنجش قرار گرفتند. با استفاده از تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی ریزساختار و پراکندگی نانوذره های کلسیم کربنات در بستر لاستیک نیتریل بررسی شد و ارتباط مناسبی میان ریزساختار تشکیل شده در نانوکامپوزیت و نتیجه های تجربی به دست آمده برقرار شد. نتیجه ها نشان می دهد که غلظت نانوذره در آمیزه های تهیه شده نقش تعیین کننده ای در مقدارهای ضرایب نفوذ، جذب و تراوایی دارد. افزایش میزان نانوذره میزان تورم نهایی نانوکامپوزیت و سرعت نفوذ حلال را کاهش می دهد. به ازای غلظت بهینه از نانوکلسیم کربنات می توان مقاومت تورمی لاستیک نیتریل را بهبود داد.