سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مریم محمدی لاریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
سیدعباس یزدانفر – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
سیدباقر حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

منطقه ۱ تهران ازنظر آب و هوایی نسبت به سایر مناطق برتری داشته و از دیرباز مورد توجه مسئولین و مردم بوده است به همین علت درمعرض مداوم توسعه شهری درمنطقه تهران بزرگ بوده است این روند سبب افزایش سروصدا درمنطقه شده و آن را تبدیل به یک معضل نموده است دراین تحقیق میزان تاثیر عوامل توسعه شهری به طور خاص بزرگراه ها برروند شدت آلودگی صوتی وعوارض ناشی ازآن درمحدوده مجتمع فرشته درناحیه الهیه مورد بررسی قرارگرفته است با بررسی و مقایسه دو تیپ پلان متفاوت خانه ها ازلحاظ ساماندهی فضای خانه و قرار گیری درحوزه های متفاوتی از شدت آلودگی صوتی همچنین تهیه پرسشنامه و انجام مصاحبه با ۲۵ نفر از ساکنین که درانی دو تیپ خانه زندگی می کنند داده هایی گردآوری شده است از داده های بدست آمده می توان نتیجه گرفت که با قرار دادن یک یا چندفضای واسطه بین منبع آلودگی صوتی و فضاهایی که نیاز به ارامش بیشتری دارند میت وان از ناهنجاریهای ناشی از آلودگی صوتی کاست