سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل دارش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مرتضی صادقی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

صنایع نساجی ازصنایع تولید کننده پساب با حجم بالا بوده که تصفیه آن از اهمیت بالایی برخوردار میب اشد این مطالعه به منظور تصفیه پساب نساجی با استفاده ازانعقاد و لخته سازی درسه مرحله صورت گرفت که پارامترهای کدورت و COD مورد اندازه گیری قرارگرفتند ابتدا منعقد کننده های آهک و آلوم و پلی آلومینیوم کلراید با غلظت های متفاوت مورد استفاده قرارگرفتند نتایج نشان داد که با استفاده ازفرایند انعقاد می توان به میزان زیادی کدورت و COD موجود درفاضلاب های صنایع نساجی را حذف کرد منعقد کننده PAC و آهک بصورت ترکیبی دراین پژوهش برای حذف COD وکدورت دارای راندمان حذف بالاتری نسبت به ترکیب آهک و آلوم داشته بطوریکه بیشترین میزان حذف COD و کدورت زمانی بدست آمد که آهک و PAC بصورت ترکیبی به نمونه اضافه شد که دراین حالت ۷۷COD درصد و کدورت ۸۰درصد حذف شد.