سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد حاتمی –
وحید شهرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک مدیریت انرژی الکتریکی دانشگاه ص
محمد عامری –

چکیده:

در این مقاله نیروگاه دودکش خورشیدی به عنوان یک منبع تولید انرژی پاک معرفی گردیده است.با توجه به پتانسیل بالای انرژی خورشیدی در کشور و لزوم کاهش استفاده از سوخت های فسیلی انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروریست. کمبود منابع انرژی و آلودگی محیط زیست از مشکلات اساسی جامعه امروزی می باشد.در این نیروگاه جریان هوا با استفاده از انرژی خورشیدی در قسمت کلکتور گرم شده و در داخل دودکش باعث چرخش توربین و تولید انرژی الکتریکی می شود. دودکش خورشیدی در واقع از سه عنصر اصلی تشکیل شده است، که اولی جمع کننده هوا ، عنصر بعدی برج یا همان دودکش و قسمت آخر نیز توربینهای باد آن است نیروگاه دودکش خورشیدی که بدون احتیاج به مصرف سوخت به روش غیرمستقیم انرژی الکتریکی تولید می کند.در این مقاله میزان تولید انرژی الکتریکی و به تبع آن میزان کاهش تولید گاز های گلخانه ای در مقایسه با سایر روش های تولید انرژی برق (مانند نیروگاه های بخار و گازی) مورد بررسی قرار گرفته ونتایج ارائه گردیده است.