سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی فخرطه – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید محمد قریشی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
ایمان اکبری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر دادخواه – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گاز منواکسید کربن از گازهای سمی و آلوده کننده هوا به شمار می رود. خروج این گاز از صنایع مختلف به خصوص صنایع فولاد و یز اگزوز اتومبیل ها در دماهای بالا به شدت سبب آلودگی هوا می شود. لذا تبدیل CO به( CO(2 ( توسط واکنش جابجایی آب- گاز یا اکسیداسیون) در فرآیندهای مختلف اهمیت بالایی پیدا کرده است. در این تحقیق مدل ریاضی راکتور لوله ای با بستر کاتالیستی اکسید مس تدوین شده و معادلات حاصل به صورت ضمنی توسط روش رانگ کاتای مرتبه ۴ اصلاح شده حل شده است. نتایج حاصل با نتایج تجربی مقایسه شده که نشان دهنده ی تطابق خوب بین نتایج حاصل از مدل با نتایج آزمایشگاهی می باشد. با استفاده از مدل اثبات شده پارامترهای مؤثر در کاهش میزان CO مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت بر اساس نتایج حاصل از طراحی، راکتور لوله ای بستر ثابت ساخته شد و در واحد باکس آنیلینگ مجتمع فولاد مبارکه مورد استفاده قرار گرفت.