سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بنفشه زهرایی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
محسن ناصری – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه
اردلان توتچی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی،

چکیده:

تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط جهان آثار خود را در دهه های اخیر به جای گذاشته و انتظار می رود در دهه های آینده اثرات این تغییرات تشدید گردد. ایران نیز از این تغییرات بزرگ مقیاسLarge Scaleمستثنی نبوده و اثرات آن در بسیاری از حوضه های آبریز کشور مشهود است. نکته حائز اهمیت در خصوص پدیده تغییر اقلیم که اهمیت پرداختن به آنرا درمناطقی نظیر استان سیستان و بلوچستان افزایش می دهد در این نکته نهفته است که این پدیده می تواند خسارت قابل ملاحظه ای در مناطقی ایجاد کند که آسیب پذیری آنها در بخش آب و اقلیم در وضع موجود قابل توجه است. این نکته درگزارشات اخیر منتشر شده توسطIPCCبصورت مشخص مورد تاکید قرار گرفته است. در این مقاله با هدف کمی کردن اثرات تغییرات محتمل بارش در سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در استان سیستان و بلوچستان در مقیاس ماهانه گامی به منظور پیشنهاد الگوی کلی توسعه منابع و مصارف به منظور سازگاری با این تغییرات برداشته شده است. نتایج به فرض صحت در بر دارنده پیام تغییراتی جدی در آینده اقلیم منطقه و پایستاری خشکسالی طولانی مدت در برخی نقاط است