سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نوروزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
فرزاد ویسی – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

استخرها از جمله ساختمانهای با مصرف انرژی بالا هستند ازجمله علل مصرف بالای انرژی لزوم تخلیه مقدار قابل توجهی از هوای استخر به منظور کنترل رطوبت است برای صرفه جویی درمصرف انرژی بجای سیستم رایج که معمولا از هواساز برای اختلاط درصدی از هوای برگشت با هوای تازه استفاده م یکند و یا یونیت هیتر که دراکثر استخرهای ایران متداول است میتوان از یک پمپحرارتی رطوبت زدا استفاده نمود این سیستم نه تنها گرمای ناشی از هوای رطوبت استخر را بازیابی می کندبلکه می تواند با جذب گرما ازمحیط خارج محیط داخل و آب استخررا نیز گرم کند دراین مقاله دریک مطالعه موردی ازیک استخرشنا دما و رطوبت استخر موردنظر ثبت شده و دما ورطوبت محیط خارجی با توجه به اطلاعات هواشناسی بدست می آید درنهایت انرژی مصرفی استخرفعلی که از هواساز استفاده می کند با انرژی ناشی ازسیستم پمپ حرارتی رطوبت زدا مقایسه میشود و دیده میشود که درسیستم پمپ حرارتی ۱۵درصد صرفه جویی انرژی خواهیم داشت