سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

انرژی خورشیدی یکی از منابع تامین انرژی رایگان، پاک و عاری از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیر باز به روش های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انژی در سالهای اخیر، کشورهای جهان را بر آن داشت که با مسائل مربوط به انرژی برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی خورشیدی به منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده با استقبال فراوانی روبرو شده است. در کشور ما نیز با توجه به هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهای انرژی که سبب افزایش هزینه های تولید در بخش صنعت می شود، استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم های گرمایشی جهت تامین آبگرم مصرفی، گرمایش هوای ساختمان و یا سالن تولیدی به عنوان یک راه کار مناسب برای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه ها، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور، در این مقاله محاسبه و طراحی کامل سیستم گرمایش با استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش سالن های صنعتی در شرایط اقلیمی ایران، انجام شده است. از آنجا که دمای کاری سیستم های گرمایش از کف در مقایسه با سایر سیستم ها کمتر است، امکان استفاده از سیستم های خورشیدی را آسانتر می سازد، بنابراین در این تحقیق، سیستم گرمایش از کف به دلیل سازگاری با سیستم گرمایش خورشیدی، انتخاب شده است. استفاده از سیستم گرمایش از کف در سالن های صنعتی و ساختمان های ایران تا حدود ۶۰ درصد سبب کاهش مصرف انرژی می شود که بسیار حائز اهمیت می باشد. در مقاله ی حاضر، سیستم گرمایشی برای سالن های صنعتی به گونه ای طراحی شده است که ۴۰ درصد مصرف انرژی از انرژی خورشیدی تامین شود.