سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلامحسین حلیمی فرد – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ، مر
حمیدرضا کامروا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
سلطانعلی حبیب پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

در واحد سنتز فرآیند تولید مالئیک انیدرید با توجه به فاز واکنش، ابتدا بنزن توسط بخار فشار پایین در مبدل حرارتی به بخار تبدیل و مخلوط هوا و بنزن (خوراک اصلی راکتور) در یک کوره که سوخت آن از گاز طبیعی تامین می شود، تا ۴۶۰ درجه سانتیگراد پیش گرم شده و به راکتور (بستر پر شده) ارسال میشوند . در این مقاله با استفاده از انتگراسیون حرارتی (یکپارچه سازی انرژی) روشی با هدف کاهش مصرف انرژی برای فرآیند تولید مالئیک انیدرید ارائه گردید. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی در صورت استفاده از روش پیشنهادی میزان مصرف انرژی در کوره (مصرف سوخت در کوره) ۷۷/۸۰ درصد و میزان بخار فشار پایین در مبدل پیش گرمکن بنزن، ۱۰۰ درصد کاهش می یابد . علاوه بر مزایای فوق در پی کاهش مصرف سوخت در کوره، میزان تولید گاز های گلخانه ای نیز که در اثر احتراق هیدروکربن ها در کوره تولید می شوند. بطور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت که باعث دورنمایی مثبت از لحاظ زیست محیطی می شود. در نهایت بر اساس برآورد اقتصادی صورت گرفته، روش پیشنهادی منجر به بازگشت سالانه ۶۰۵۳۲۰ دلار سرمایه خواهد شد.