سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرامرز احمدنژاد – دانشگاه پیام نور مرکز بین المللی عسلویه
نیما جعفرزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

چکیده:

در شبکهه های حسگر بیسیم، با توجه به محدودیت انرژی گره، کاهش مصرف انرژی در هنگام طراحی پروتکلها به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفته میشودبه عنوان نمونه، نماینده ای از پروتکلهای مسیریابی سلسله مراتبی و پروتکلLEACH نقش مهمی ایفا میکنندبدر پاسخ به انرژی ناهموار توزیع شده که ناشی ازرخدادی ازتشکیل سرخوشه ها می باشد این مقاله یک الگوریتم بهبودیافته جدید از پروتکلهای(LEACH -TLCH( LEACH را پیشنهادمی کند که هدف آن متعادلسازی انرژی از کل شبکه و گسترش انرژی در کل شبکه می باشدالگوریتم جدید به وسیله پلیت فرم شبیه ساز نرم افزار متلب شبیهسازی شده نتایج شبیهسازی نشان میدهد که هر دو بهره وری انرژی و طول عمر شبکه از پروتکل LEACH بهتر است