سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مسعودی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
مهدی قربانی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه
امیر مسعود رحمانی – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم، نسل جدیدی از سیستم های تعبیه شده بلادرنگ با محدودیت محاسباتی، انرژی و حافظه هستند که دارای کاربردهای متنوعی، بخصوص در مواردی که استفاده از شبکه های سنتی امکان پذیر نیست می باشند. از آنجاییکه در این شبکه ها، مساله انرژی یک چالش مهم محسوب میگردد، استفاده از مدل های خوشه بندی را میتوان راه حلی برای غلبه بر این مشکل در نظر گرفت. در این ساختار، نودهای حسگر دریک سری خوشه، گروه بندی می شوند و یک نود مرکزی به عنوان نود سرخوشه انتخاب می گردد. انتخاب سرخوشه مناسب، به صورت چشمگیری مصرف انرژی را در این شبکه ها کاهش می دهد که این کاهش مصرف انرژی، منجر به افزایش طول عمر شبکه می گردد. از این رو، در این مقاله بر خلاف مطالعات گذشته، یک روش فازی برای انتخاب سرخوشه پیشنهاد شده است. این روش بر مبنای سه توصیف گر انرژی، پراکندگی و مرکزیت گره ها می باشد و شبیه سازی نشان می دهد نسبت به مواردی که سرخوشه تنها براساس یک سری اطلاعات محلی انتخاب می شود، افزایش قابل توجهی در طول عمر شبکه مشاهده می گردد.