سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز فرهنگ اصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرمجلسی ایران
محمد دانش – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین منشئی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف اصلی دراین پژوهش افزایش طول عمر درشبکه های حسگربی سیم است باتوجه به امکان قرارگیری حسگرها درمکانهای غیرقابل دسترس و خطرناک و همچنین محدود بودنمنبع انرژی باتری آنها به دلیل عدم امکان تعویض یا شارژ باتری حسگر بنابراین دراین شبکه ها بایستی راه کاری استفاده گردد تا طول عمر شبکه حسگر بی سیم را بهنحو قابل قبولی افزایش دهد دراین پژوهش پروتکلی که دراصل یک راهکار برای بهبود کارایی پروتکل مبنای LEACH است پیشنهاد کرده ایم و آنرا با استفاده از ابزارهای منطق فازی درنرم افزار متلب طراحی و درنهایت نتایج شبیه سازی را با پروتکل مبنای LEACH SEP مقایسه نموده و نشان میدهیم که پروتکل پیشنهادی طول عمر شبکه های حسگر بیسیم را با معیار ارزیابی مرگ اولین گره به میزان ۱۷/۲ درصد نسبت به LEACH و ۹/۶ درصد نسبت به SEP بهبود می بخشد.