سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن زارع علی آبادی –
احسان بهرامی –
حسین قهرمانی –
امین اله مرادزاده –

چکیده:

در حال حاضر در واحد تصفیه گاز جزیره سیری به منظور کاهش دما و نم زدایی اولیه ، گاز شیرین خروجی از برج جذب آمین را به کولر هوایی ارسال نموده و دمای آن را از ۵۹ درجه سانتیگراد به ۵۲ درجه سانتیگراد می رسانند . در این مقاله انتگراسیون حرارتی (یکپارچه سازی انرژی) برای بخش جذب واحد تصفیه گاز جزیره سیری صورت گرفت و روشی با هدف کاهش مصرف انرژی برای آن ارائه گردید ، نتایج حاصل از شبیه سازی با نرم افزار Aspen Hysys نشان داد که در صورت استفاده از روش پیشنهادی میزان برق مصرفی در کولر هوایی فوق الذکر ۱۰۰ درصد کاهش داشته و این تجهیز بطور کامل از فرآیند حذف و هزینه های ناشی از آن به سیستم برگردانده خواهد شد . در نهایت بر اساس برآورد اقتصادی صورت گرفته مشخص گردید که در اثر استفاده از روش پیشنهادی سالانه ۴۱۱۳۶۰ دلار سرمایه برگردانده می شود .