سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید خیاط زاده حسنلوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبر
امین خیاط زاده حسنلوئی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی،دانشگاه تبریز

چکیده:

دراین مقاله مصرف انرژی سالانه و هزینه های اولیه و جاری سیستمهای تاسیسات مکانیکی والکتریکی یک ساختمان ۵ طبقه اداری واقع درتهران مورد بررسی قرارگرفته است دربخش تامین گرمایش تاسیسات مکانیکی دوحالت استفاده ازس یستمهای رایج گرمایش با آب شامل دیگ آب گرم با سیستم گرمایش هیبریدی کلکتورهای آب گرم خورشیدی و دیگ آب گرم و دربخش توزیع حرارت گرمایش از پای دیوار قرنیز ها و رادیاتورهای بلوکی ودربخش کنترل عملکرد استفاده از ترموستات مستغرق دیگ با سیستم اتوماسیون مصرف انرژی از طریق BMS مقایسه گردیده است دربخش تاسیسات الکتریکی نیز تامین روشنایی ساختمان با استفاده از لامپه ای فلوئورسنت رایج و لامپهای LED مقایسه گردیدها ست. تحلیل های CFD حجم محدود (Finite Volume انجام یافته درمورد فضاهای بحرانی ساختمان مذکور توسط نرم افزار FLUENT نشان داده است که با استفاده ازسیستم گرمایش از پای دیوار به جای سیستم اولیه رادیاتورهای بلوکی می توان به جای استفاده از آب گرم با دمای ۷۰ درجه سانتیگراد از آب گرم با دمای ۴۰ درجه سانتیگراد استفاده نمود و با استفاده همزمان از سیستم اتوماسیون و سیستم تامین گرمایش آب گرم مصرفی ساختمان از طریق کلکتورهای خورشیدی به کاهش ۷۸/۳۰ دردصدی درمصرف گاز دست یافت زمان بازگشت سرمایه درسیستم پیشنهادی تامین گرمایش حداکثر ۱۷ ماه از زمان شروع بهکارسیستم درساختمان از محل صرفه جویی در مصرف گاز میب اشد.