سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدا… حسن آبادی – کارشناس مهندسی نساجی، استاد مدعو دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان حسن آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، مطالعه انرژی الکتریکی مصرفی در سیستمهای تهویه مرکزی کارخانجات نساجی و ارائه راهکارهایی در زمینه بهینه کردن مصرف برق و کاهش انرژی حرارتی مصرفی در آنها می باشد. در این تحقیقات که نتایج آن در عمل نیز به اثبات رسیده است، سعی بر آن بوده تا با توجه به شرایط محیطی مطلوب جهت پروسه های مختلف نساجی (از نظر دما و رطوبت)، میزان مصرف برق و سوختهای فسیلی (شامل گاز طبیعی، گازوئیل، مازوت و …) کاهش یافته و در نتیجه هزینه های پرداختی بابت مصرف انرژی کاهش داده شود.اهمیت این تحقیق نیز از آن جهت می باشد که سیستم تهویه در کارخانجات نساجی، یکی از مهمترین مصرف کننده های انرژی الکتریکی و حرارتی در این کارخانجات بوده و بنابراین بخش عمدهای از هزینه های انرژی (برق و سوخت) را در کارخانه به خود اختصاص می دهد. از طرف دیگر، وجود سیستم تهویه در کارخانجات نساجی به دلیل بهبود وضعیت تولید، بویژه در سالنهای ریسندگی و بافندگی ضروریست.با توجه به مطالعات انجام شده بر روی انرژی مصرفی سیستمهای تهویه در کارخانجات نساجی ایران، مشخص گردید که پتانسیلهای زیادی در زمینه صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی سیستمهای تهویه وجود دارد که در تعدادی از موارد با استفاده از راه حلهای کم هزینه و یا بدون هزینه میتوان انرژی مصرفی و در نتیجه هزینه انرژی این واحدها را کاهش داد. عمده این راه حلها، شناخت دقیق شرایط جغرافیایی منطقه و استفاده بهینه از آن، با تغییر تعداد فنهای در حال کار در ایستگاهها و یا تغییر در دور آنها می باشد. به طورکلی باید گفت که، تهویه برای کارکردن در سختترین شرایط آب و هوایی و حداکثر میزان تولید سالن طراحی شده است و کاهش تعداد فنهای فعال و یا کاهش دور آنها، موجب کاهش استهلاک، کاهش مصرف برق و در نتیجه کاهش هزینه پرداختی جهت انرژی، می شود.