سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالمجید حسنی، – اعضای هیات علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
علیرضا سینا – اعضای هیات علمی پژوهشکده تکنولوژی تولید جهاد دانشگاهی
احمد عطایی، – سپهری،کارشناسان ارشد صنعت نفت

چکیده:

دراین مقاله که از نتایج یک طرح پژوهشی با صنعت نفت کشور است به بررسی فنی و اقتصادی آبکرمگن خورشیدی میپردازد. فرض بر آن است که از خورشید بعنوان منبع اصلی تأمین انرژی آبگرمکن استفاده میشو د. در این مقاله آبگرمکن خورشیدی با آبگرمکن های برقی، گازوئیلی و گاز طبیعی از نظر اقتصادی مقایسه شده است قیمت انرژی الکتریکی هر کیلو وات ساعت معادل ۷۷۳ ریال (بدون یارانه)، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی ۱۶۴۵ ریال و گازوئیل ۷۵۶۱ ریال (قیمت جهانی) در نظر گرفته شده است. با توجه به میزان سرمایهگذاری برای آبگرمکن خورشیدی استفاده از این آبگرمکن بعنوان جایگزین آبگرمکن برقی یا گازوئیلی صرفه اقتصادی دارد ولی بجای آبگرمکن گازی از نظر اقتصادی به صرفه نیست.