مقاله کاهش مرتبه سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۲۷ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: کاهش مرتبه سیستم با استفاده از چند جمله ای های لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوریتم جستجوی هارمونی
مقاله چند جمله ای لاگر
مقاله کاهش مرتبه
مقاله محک روث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری سلوکلو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مغفوری فرسنگی ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله، به ارائه رهیافتی جهت کاهش مرتبه سیستم ها، مبتنی بر چند جمله ای متعامد لاگر و الگوریتم جستجوی هارمونی می پردازد. به همین منظور، ساختار ثابت مناسبی برای مدل مرتبه کاهشی در نظر گرفته می شود. سپس با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی با کمینه کردن یک تابع برازش، پارامترهای مدل مرتبه کاهشی به طور همزمان تعیین می شوند که تابع برازش، اختلاف میان l ضریب اول بسط لاگر مدل مرتبه کامل و l ضریب اول بسط لاگر مدل مرتبه کاهشی به طور متناظر تعریف شده است. برای ارضاء شرط پایداری، از معیار روث استفاده می شود که به صورت قید در مساله بهینه سازی وارد می گردد. روش پیشنهادی بر روی سه سیستم آزموده و با برخی روش های کاهش مرتبه موجود در مقالات مقایسه شده است. نتایج بهدست آمده ضمن تایید روش پیشنهادی، افق تازه ای در کاهش مرتبه سیستم ها ترسیم می کند.