سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن نصیری سلوکلو – دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اصلاحی تطفی –
ملیحه مغفوری فرسنگی –

چکیده:

در این کار، به ارائهی روشی جهت کاهش مرتبهی مدل ابعاد وسیع، توسط روش پید- روث و با استفاده از الگوریتم جستجوی انبوه ذرات پرداخته شده است. به همین منظور، ابتدا ساختار ثابت مناسبی برای مدل مرتبهکاهشی در نظر گرفته شده است. سپس با کمینه کردن تابع هدف که اختلاف میان l ضریب اول بسط تیلور مدل مرتبه کامل وlضریب اول بسط تیلور مدل مرتبه کاهشی به طور متناظر می باشد، با استفاده از الگوریتم جستجوی انبوه ذرات، پارامتر های مدل مرتبه کاهشی تعیین می شود. برای ارضاء شرط پایداری، از محک روث استفاده شده است که در مسئله بهینه سازی به صورت قید وارد شده است. این روش دارای مزایای زیادی از قبیل تضمین پایداری، حفظ مشخصه های اصلی سیستم و دقت بسیار بالا نسبت به روش های کلاسیک کاهش مرتبه از قبیل برش متعادل و روش هانکل می باشد. در پایان دو مدل ابعاد وسیع با استفاده از روش پیشنهادی و روش های موفق کاهش مرتبه کاهش داده شده است. نتایج نشان دهندهی دقت بالای روش پیشنهادی می باشد